Hvorfor er vi annerledes (…og hvorfor er det viktig!)

FrontCore hjelper alle som driver kurs å bli mer effektive og drive vekst i egen organisasjon. Med andre ord: vi hjelper dere å utgjøre en forskjell. Dette gjør vi gjennom å automatisere prosessene rundt kursadministrasjon og tilby gode markedsføringsløsninger som eksponerer kursene deres mot deltakere som er interesserte i nettopp slik kurs. Vi sørger derfor for mindre tid brukt på administrasjon, og mer tid tilgjengelig for å ta hånd om kundene, til å selge mer kurs, til å stå i klasserommene og til å ta stegene nærmere din visjon.

Fordelen med våre løsninger er at de er skybasert og kontinuerlig videreutvikles. Den er tilgjengelig til dere så lenge dere har tilgang til nettet. Markedsføring av kurs og utvikling av kursadministrative løsninger er vår kjernevirksomhet. Vi har fingeren på pulsen i dette markedet, og har derfor de aller beste forutsetninger til å levere gode løsninger. I tillegg kan vi utover standardfunksjonalitet bygge løsninger som dekker eventuelle behov dere har utover det som ligger i standardmodulene i dag.

Alle våre løsninger er sømløst integrert. Vår målsetning er å bidra til at våre kunder kan bruke mest mulig tid på de inntektsgenererende og verdiskapende oppgavene, dvs. salg og markedsføring, samt å lære bort sin kompetanse. Resten er administrativt arbeid som skal ta minst mulig tid. Det er essensielt og viktig for oss når vi utvikler kursadministrative løsninger. Vi jobber på to fronter for våre kunder:

Høyere inntekter: vi skal skape bedre omsetning gjennom høyere antall deltakere som kommer på kursene gjennom våre markedsføringstjenester

Mer effektiv drift: vi skal frigjøre tid gjennom å redusere tidsbruken på kursadministrasjon, gjennom gode kursadministrative prosesser støttet av gode kursadministrative løsninger.

Fyll inn skjemaet for å kontakte oss

3 + 11 =